Ortodontija

Ortodontija ir zobārstniecības nozare, kuras uzdevums ir labot nepareizu zobu sakodienu, kas radies nepareizas žokļu attiecības vai zobu augšanas īpatnību dēļ. Ortodontiskajā ārstēšanā, izmantojot speciālas breketes un ortodontiskās plates, pacientam tiek veikta sakodiena korekcija, lai uzlabotu zobu funkcionālās un estētiskās īpašības (smaids).
Ortodontiskā ārstēšana tiek pielietota gadījumos, ja pacientam konstatēta kāda no tālākminētajām problēmām:

 1. Nepareiza žokļu attiecība. Pacienta augšžoklis vai apakšžoklis izvirzīts uz priekšu, kā rezultātā veidojas nepareizs zobu sakodiens un rodas zobu problēmas.
 2. Nepareizi izvietojušies zobi. Zobi ir stipri sasvērušies uz dažādām pusēm vai izvirzīti no zobu rindas, kā rezultātā zobu rinda nav vienmērīga un rodas sakodiena un zobu problēmas.

Tā kā ortodontiskās ārstēšanas laikā pacientam tiek veiktas fizioloģiskas žokļa uzbūves un zobu augšanas korekcijas, kopējais ortodontiskās ārstēšanās ilgums var aizņemt divus-trīs gadus. Ārstēšanās ilgums atkarīgs gan no pacienta vecuma, gan problēmas veida, gan tās smaguma. Ortodontiskās ārstēšanās laikā svarīgi ievērot visus ortodonta norādījumus un regulāri apmeklēt ortodontu, lai veiktu procesa kontroli un nepieciešamās korekcijas.

Sakodiena ārstēšana ar breketēm – procesa norise

 • Ortodonts veic pacienta žokļu panorāmas uzņēmumu (pilnu žokļu un zobu rentgenu) un izvērtē kopējo zobu veselības stāvokli. Ja nepieciešams, pirms ortodontiskās ārstēšanas tiek veikta zobu labošana.
 • Tiek noņemts pacienta zobu nospiedums, lai detalizēti izvērtētu konkrēto sakodiena problēmu un izvēlētos piemērotāko brekešu konstrukciju problēmas risinājumam. Ortodonts kopā ar pacientu vienojas par ārstēšanā pielietojamo zobu brekešu veidu.
 • Nepieciešamības gadījumā pirms brekešu uzlikšanas tiek veikta zobu ekstrakcija.
 • Sagatavojot pacienta zobus breketes uzlikšanai, ortodonts tos nopulē, lai noņemtu zobu aplikumu, kā arī dezinficēšanas nolūkos apstrādā zobus ar folijskābi.
 • Ortodonts noklāj pacienta zobus ar speciālu saistvielu un nogaismo tos ar heliolampu (zilas gaismas polimerizācijas lampa), savukārt, uz gumijas plāksnītēm tiek uzlikts kompozīta materiāls, lai vēlāk nodrošinātu stabilu breketes fiksāciju uz zoba virsmas. Breketes tiek nostiprinātas uz pacienta zobiem un nogaismotas.
 • Ortodonts uz breketes uzliek lokus un nostiprina tos ar speciālām gumijām.
 • Turpmāk pacientam ik pēc sešām nedēļām jāierodas pie ortodonta, lai speciālists varētu izvērtēt notikušās izmaiņas, nomainīt gumijas un lokus, kā arī veikt nepieciešamās korekcijas. Regulāri apmeklējot ortodontu un ievērojot viņa norādījumus, ārstēšanās ilgums parasti aizņem līdz pusotram gadam.
 • Pēc tam, kad zobārsts konstatējis, ka ir izveidots pareizs sakodiens un brekešu nēsāšana vairs nav nepieciešama, pacientam tiek noteikta piemērotākā fiksējošā konstrukcija – plastmasas platīte, kape vai metālisks loks (fiksējošais reteinters). Ja ortodonts konstatē, ka nepastāv turpmāks nepareiza sakodiena veidošanās risks, pacients var izvēlēties starp izņemamo plastmasas platīti (jānēsā līdz 1 gadam, regulāri apmeklējot ortodontu kontrolei) vai kapi (jānēsā līdz pusotram gadam ar regulāru kontroli).
 • Savukārt, ja ortodonts uzskata, ka pastāv atkārtos nepareiza sakodiena veidošanās risks, aiz pacienta zobiem tiek nostiprināts speciāls metālisks loks. Tā ir neizņemama konstrukcija, ko pacients var nēsāt vairākus gadus vai pat visu mūžu, lai saglabātu fizioloģiski pareizu sakodienu un saglabātu zobu estētiskās īpašības. Arī ar metālisko fiksējošo loku regulāri jāapmeklē ortodonts situācijas kontrolei.

Zobu ekstrakcija ortodontiskajā ārstēšanā

Gadījumos, kad zobu rinda ir stipri nevienmērīga, atsevišķi zobi sakodiena defekta dēļ var būt stipri izvirzījušies ārpus zobu rindas. Šādā gadījumā pirms ortodontiskās ārstēšanas ir jāveic zobu ekstrakcija, nodrošināt pareiza sakodiena izveidošanos un estētiski pievilcīgu smaidu. Visbiežāk pirms ortodontiskās ārstēšanas nepieciešama 4. vai 5. zobu (sānu zobu) ekstrakcija abās pusēs.

Fiksējošās konstrukcijas

Pēc tam, kad ir veikta sakodiena korekcija ar breketēm, nepieciešams laiks, lai pilnībā nofiksētu fizioloģiski pareizu zobu stāvokli, tādēļ pēc brekešu nēsāšanas pacientam nepieciešams noteiktu laiku lietot speciālas fiksējošās konstrukcijas. Tās var būt gan izņemamas, gan neizņemamas. Pacientam piemērotāko fiksējošo konstrukciju un pareizu tās lietošanas režīmu nosaka ortodonts atkarībā no turpmākās prognozes par sakodiena stāvokli. Pacientam, efektīva ārstēšanās rezultāta panākšanai, ļoti svarīgi ievērot ortodonta norādījumus.

 • Metālisks loks (fiksējošais reteiners) – neizņemama fiksējošā konstrukcija, metāliska stieplīte, kas tiek nostiprināta uz zobu aizmugurējās virsmas. Atsevišķos gadījumos pastāv varbūtība, ka arī pēc brekešu nēsāšanas sakodiens var atgriezties iepriekšējā, nepareizajā stāvoklī. Ja ortodonts uzskata, ka pastāv šāda prognoze, pacientam vislabākais risinājums ir zobu fiksēšana ar metālisko loku. Metāliskais loks pastāvīgi atrodas pacienta mutes dobumā un nodrošina pareiza sakodiena saglabāšanos. Konstrukcija nav pamanāma, tā netraucē runu un nerada diskomfortu, tādēļ nepieciešamības gadījumā reteiners var palikt pacienta mutē arī visu mūžu.
 • Fiksējošā plastmasas platīte – izņemama fiksējošā konstrukcija, kas mutes dobumā stiprinās ar speciālām skavām. Parasti tiek pielietota gadījumos, kad ārstēšana ar breketēm ir nodrošinājusi pilnīgu sakodiena korekciju un nepieciešams vienīgi nofiksēt esošo, pareizo zobu sakodienu. Plastmasas platīte pacientam visbiežāk jālieto līdz vienam gadam, ievērojot regulāru platīties higiēnu (pēc ēdienreizēm jāņem ārā un jātīra ar atsevišķu zobu birsti) un regulāri apmeklējot ortodontu situācijas kontrolei. Plastmasas platīte palīdz pilnībā nofiksēt pareizo sakodiena stāvokli.
 • Fiksējošā kape – pēc pacienta izvēles plastmasas platītes vietā var lietot speciālu fiksējošo kapi. Tā, līdzīgi kā plastmasas platīte, ir izņemama un tiek pielietota, lai nofiksētu izveidojušos pareizo zobu sakodienu. Kapi pacientam parasti jālieto līdz pusotram gadam, kamēr pilnībā nofiksējas pareizais sakodiena stāvoklis. Regulāri jāveic kapes tīrīšana un jāapmeklē ortodonts situācijas kontrolei.

Svarīgi ievērot

 • Gadījumā, ja pacientam apskatē tiek konstatēti zobu bojājumi, pirms ortodontiskās ārstēšanas tiek veiktas nepieciešamās zobu labošanas procedūras, jo ortodontisko ārstēšanu drīkst veikt tikai uz veseliem zobiem.
 • Lai ortodontiskā ārstēšanās būtu pēc iespējas efektīvāka un aizņemtu īsāku laiku, ļoti svarīgi ārstēšanās laikā ievērot zobārsta-ortodonta norādījumus, kā arī regulāri ierasties vizītēs uz pārbaudi un korekciju veikšanu.
 • Nēsājot breketes un citas ortodontiskās konstrukcijas, nedrīkst aizmirst arī par regulāru zobu higiēnista apmeklējumu, jo ap papildus konstrukcijām mutes dobumā pastiprināti veidojas zobu aplikums, kas var izraisīt nopietnu zobu bojājumu rašanos.
 • Pret ortodontiskajām un fiksējošajām platītēm jāizturas saudzīgi, regulāri, divas reizes dienā iztīrot tās ar speciāli šim nolūkam paredzētu zobu birsti. Nēsājot ortodontiskās platītes, jācenšas izvairīties no pārlieku cietas pārtikas lietošanas uzturā, jo tas var veicināt platītes salūšanu.
 • Ortodontiskā ārstēšana ir diezgan ilgs un sarežģīts process, taču rezultātā pacientam tiek nodrošināta efektīva un pareiza zobu funkcionalitāte un skaists, brīnišķīgs smaids, kas ikdienā veicina pārliecību par sevi un ļauj justies pilnībā brīvi.

Ja pacientam ir sakodiena problēmas, un viņš vēlas veikt ortodontisko ārstēšanos, pirmais solis ceļā uz kvalitatīvu ārstēšanās procesu ir ortodontijas speciālista konsultācija. Dental Check-Up laikā ortodonts pārbauda pacienta zobu kopējo veselību un detalizēti izvērtē esošās sakodiena problēmas, lai nodrošinātu iespējami labāko ārstēšanās procesu un panāktu zobu sakodiena fizioloģisko un estētisko funkciju uzlabošanos.

 Konsultācija pie ortodonta

 • Pacients uz vietas klīnikā aizpilda speciālu medicīnisko lapu, kurā atzīmē informāciju par savu veselības stāvokli. Pacienta sniegtā informācija ir ļoti būtiska, lai speciālists būtu informēts par iespējamām pacienta veselības problēmām un varētu attiecīgi plānot ārstēšanas procesu, lai tas būtu drošs pacientam.
 • Sarunā ar pacientu ortodontijas speciālists noskaidro, vai ir kādas sūdzības, iespējamās veselības un zobu problēmas, kas satrauc pacientu un kas jānovērš vēl pirms ortodontiskās ārstēšanas uzsākšanas.
 • Ortodonts veic pacienta zobu apskati, fiksējot zobu veselības stāvokli, kā arī vizuāli izvērtē esošās sakodiena problēmas. 
 • Precīzākai sakodiena stāvokļa noteikšanai pacientam tiek veikts zobu panorāmas rentgena uzņēmums (ortopantomogramma).
 • Balstoties uz pacienta sniegto informāciju, zobu apskates rezultātiem un zobu panorāmas rentgena uzņēmumu, ortodontijas speciālists sastāda ārstēšanas plānu, kurā aprakstīts ortodontiskās ārstēšanās process.
 • Ārstēšanas plānu pacientam nosūtām pa epastu triju dienu laikā.

Izņemamas sakodiena korekcijas plates, kas tiek pielietotas bērnu un pusaudžu ortodontiskajā ārstēšanā, līdz brīdim, kamēr žoklis vēl nav pilnībā noformējies un nav izauguši visi pastāvīgie zobi (aptuveni līdz 14 gadu vecumam). Ar ortodontiskajām platītēm koriģē žokli vēl tā augšanas procesā, lai noformētu pareizu žokļa stāvokli un veicinātu pareiza zobu sakodiena izveidošanos. Ir daudz ortodontisko ārstniecības metožu, kurās tiek izmantotas ortodontiskās platītes un konstrukcijas. Pēc tam, kad ortodonts izvērtē konkrēto sakodiena problēmu un nosaka piemērotāko risinājumu, plates tiek izgatavotas zobu tehniskajā laboratorijā katram pacientam individuāli. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta turpmāka ārstēšana ar zobu breketēm.

Pēc tam, kad ir veikta sakodiena korekcija ar breketēm, nepieciešams laiks, lai pilnībā nofiksētu fizioloģiski pareizu zobu stāvokli, tādēļ pēc brekešu nēsāšanas pacientam nepieciešams noteiktu laiku lietot speciālas fiksējošās konstrukcijas. Tās var būt gan izņemamas, gan neizņemamas. Pacientam piemērotāko fiksējošo konstrukciju un pareizu tās lietošanas režīmu nosaka ortodonts atkarībā no turpmākās prognozes par sakodiena stāvokli. Pacientam, efektīva ārstēšanās rezultāta panākšanai, ļoti svarīgi ievērot ortodonta norādījumus.

 • Metālisks loks (fiksējošais reteiners) – neizņemama fiksējošā konstrukcija, metāliska stieplīte, kas tiek nostiprināta uz zobu aizmugurējās virsmas. Atsevišķos gadījumos pastāv varbūtība, ka arī pēc brekešu nēsāšanas sakodiens var atgriezties iepriekšējā, nepareizajā stāvoklī. Ja ortodonts uzskata, ka pastāv šāda prognoze, pacientam vislabākais risinājums ir zobu fiksēšana ar metālisko loku. Metāliskais loks pastāvīgi atrodas pacienta mutes dobumā un nodrošina pareiza sakodiena saglabāšanos. Konstrukcija nav pamanāma, tā netraucē runu un nerada diskomfortu, tādēļ nepieciešamības gadījumā reteiners var palikt pacienta mutē arī visu mūžu.

Skaista un pievilcīga smaida noslēpums ir skaisti zobi, bet tam par šķērsli bieži vien var kļūt nepareizs zobu sakodiens. Nepareizs sakodiens ir ne tikai estētisks defekts, bet tam var būt negatīva ietekme uz visa organisma funkcionēšanu, piemēram, kuņģa-zarnu trakts darbību. Mūsdienās ir kļuvis daudz vieglāk izlabot zobu sakodienu gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Pastāv vairāku brekešu veidi, bet no vestibulārajām breketēm (breketes, kuras tiek piestiprinātas priekšējai zobu virsmai) tieši safīra breketes ir estētiski vispievilcīgākās, jo tās uz zobiem ir praktiski nemanāmas. Pateicoties mūsdienīgajiem risinājumiem, safīra breketes ir arī izturīgākas nekā vizuāli līdzīgās keramikas breketes.

Safīra brekešu priekšrocības

Estētiskas

Caurspīdīgo safīra brekešu mirdzums uz zobiem atgādina dārgakmeņus, jo safīrs patiesībā arī ir dārgakmens. Rodas iespaids, ka uz zobiem ir rotas.

Caurspīdīgas un gandrīz nemanāmas

Safīra breketes atšķirībā no metāliskajām breketēm ir caurspīdīgas, jo tiek veidotas no safīra kristāliem, kā rezultātā zobu regulēšana būs neuzkrītoša un apkārtējiem gandrīz nemanāma.

Ekoloģiskas un alerģiju neizraisošas

Mākslīgais safīrs nekaitē zobiem un neizraisa alerģiju, kas var rasties nēsājot metāliskās breketes.

Komfortablas un netraucē dikcijai

Safīra breketes var kvalitatīvi izgatavot mazos izmēros – tās mutē ir gandrīz nejūtamas, pie tām ir viegli pierast un tās netraucē dikcijai.

Izturīgas

Safīra breketes ir cieši piestiprinātas pie zobiem, tāpēc brekešu konstrukcija retāk ir jāpieregulē.

Nekrāsojas no pārtikas produktiem

Tējas un kafijas cienītāji novērtēs gan safīra brekešu kvalitāti, gan arī to izturīgo krāsu, jo breketes nekrāsojas. Caurspīdīgās safīra breketes nemaina savu krāsu un nekrāsojas no ēdieniem, tāpēc droši uzturā var turpināt lietot kafiju, tēju u.c. produktus.

Safīra brekešu apkope ir līdzīga kā metālisko brekešu apkope un neprasa papildu uzmanību. Brekešu nēsāšanas laikā pacients var lietot visa veidu produktus, tomēr uzmanīgi būtu jālieto cieti produkti, piemēram, rieksti.
Pirms safīra brekešu uzlikšanas, tāpat kā pirms citu brekešu uzlikšanas, vispirms ir nepieciešams izārstēt zobu kariesu un likvidēt zobakmeni.

Ortodontiskas konstrukcijas, ar kuru palīdzību tiek izveidots pareizs zobu sakodiens. Ārstēšanas laikā ortodonts, savelkot vai atlaižot brekešu metāliskos lokus, maina brekešu spiediena spēku uz zobiem, lai sakodiena korekcija noritētu pēc iespējas efektīvāk. Breketes nav izņemamas un visu ārstēšanās laiku atrodas pacienta mutes dobumā. Atkarībā no pacienta vēlmēm, ortodontiskajā ārstēšanā var tikt izmantotas dažāda veida breketes.

 • Metāliskās breketes – viens no izturīgākajiem brekešu veidiem, taču metāliskajām breketēm trūkst estētisko īpašību, jo metāla spīdums izceļas uz zobu virsmas.
 • Keramiskās breketes – estētisks brekešu veids, jo keramiskās breketes ir baltas un neizceļas uz zobu virsmas. Taču, jāņem vērā, ka keramiskās breketes ir mazāk izturīgas nekā metāliskās, tādēļ to nēsāšanas laikā jāievēro pareizs ēšanas režīms, izvairoties no ļoti cietas pārtikas lietošanas uzturā.
Safīra breketes - Dental Art KlīnikaZelta breketes – Dental Art KlīnikaMetāla breketes – Dental Art Klīnika
 • Plastmasas breketes – līdzīgi kā keramiskās breketes, arī plastmasas breketes ir estētiski pievilcīgākas, nekā metāliskās breketes. Taču, nēsājot plastmasas breketes, jāizvēlas pareizs ēšanas režīms. Lietojot uzturā krāsainos dzērienus un pārtiku, plastmasas materiāls var nokrāsoties un izskatīties estētiski nepievilcīgi.
 • Zelta breketes – metāliskas breketes ar zelta pārklājumu. Līdzīgi kā parastās metāliskās breketes, arī apzeltītās breketes ir ļoti izturīgas, turklāt, atšķirībā no metāliskām breketēm, tās arī estētiski izskatās pievilcīgākas – kā zeltaina zobu rota.
 • Safīra breketes – estētiskākais no visiem brekešu veidiem. Tās ir caurspīdīgas un kombinācijā ar baltiem metāliskiem lokiem uz zobiem nav pamanāmas.

PIETEIKT VIZITI

  Share on facebook
  Share on whatsapp

  pirkt zobu higiēnu tiešsaistē ar 10 eiro atlaidi

  PIRKT DĀVANU KARTI

  PIETEIKT VIZĪTI

   VAI
   REĢISTRĒJIETIES HIGIĒNAI ONLINE

   Pieteikt vizīti

    JŪLIJA CIPĻAKOVA

    Julija ir mūsu zobu higiēniste.

    Pieteikt vizīti

     Pieteikt vizīti

      Jogita Habeka

      Jogita ir mūsu zobārste protēziste.

      Pieteikt vizīti

       Mēs nodrošinam vides pieejamību pacientiem ar ierobežotām funkcionālām spējām.

       Veicot pierakstu mūsu klīnikā, lūdzam informēt administratoru par palīdzības nepieciešamību, un mēs priecāsimies Jums palīdzēt!
       Jūsu vajadzībām ēkā ir izvietots pacēlājs, ir arī lifts, ka arī tualete ar pietiekami plašām durvīm.

       Detalizēta informācija par pakalpojumu saņemšanu personām ar funkcionālajiem traucējumiem pa tālruniem 29207418, 67278933.

       PIETEIKT VIZĪTI

        PIETEIKT VIZĪTI

         ЗАПИШИСЬ СЕЙЧАС