Ortodontija

Ortodontija ir zobārstniecības nozare, kuras uzdevums ir labot nepareizu zobu sakodienu, kas radies nepareizas žokļu attiecības vai zobu augšanas īpatnību dēļ. Ortodontiskajā ārstēšanā, izmantojot speciālas breketes un ortodontiskās plates, pacientam tiek veikta sakodiena korekcija, lai uzlabotu zobu funkcionālās un estētiskās īpašības (smaids).
Ortodontiskā ārstēšana tiek pielietota gadījumos, ja pacientam konstatēta kāda no tālākminētajām problēmām:

 1. Nepareiza žokļu attiecība. Pacienta augšžoklis vai apakšžoklis izvirzīts uz priekšu, kā rezultātā veidojas nepareizs zobu sakodiens un rodas zobu problēmas.
 2. Nepareizi izvietojušies zobi. Zobi ir stipri sasvērušies uz dažādām pusēm vai izvirzīti no zobu rindas, kā rezultātā zobu rinda nav vienmērīga un rodas sakodiena un zobu problēmas.

Tā kā ortodontiskās ārstēšanas laikā pacientam tiek veiktas fizioloģiskas žokļa uzbūves un zobu augšanas korekcijas, kopējais ortodontiskās ārstēšanās ilgums var aizņemt divus-trīs gadus. Ārstēšanās ilgums atkarīgs gan no pacienta vecuma, gan problēmas veida, gan tās smaguma. Ortodontiskās ārstēšanās laikā svarīgi ievērot visus ortodonta norādījumus un regulāri apmeklēt ortodontu, lai veiktu procesa kontroli un nepieciešamās korekcijas.

Sakodiena ārstēšana ar breketēm – procesa norise

 • Ortodonts veic pacienta žokļu panorāmas uzņēmumu (pilnu žokļu un zobu rentgenu) un izvērtē kopējo zobu veselības stāvokli. Ja nepieciešams, pirms ortodontiskās ārstēšanas tiek veikta zobu labošana.
 • Tiek noņemts pacienta zobu nospiedums, lai detalizēti izvērtētu konkrēto sakodiena problēmu un izvēlētos piemērotāko brekešu konstrukciju problēmas risinājumam. Ortodonts kopā ar pacientu vienojas par ārstēšanā pielietojamo zobu brekešu veidu.
 • Nepieciešamības gadījumā pirms brekešu uzlikšanas tiek veikta zobu ekstrakcija.
 • Sagatavojot pacienta zobus breketes uzlikšanai, ortodonts tos nopulē, lai noņemtu zobu aplikumu, kā arī dezinficēšanas nolūkos apstrādā zobus ar folijskābi.
 • Ortodonts noklāj pacienta zobus ar speciālu saistvielu un nogaismo tos ar heliolampu (zilas gaismas polimerizācijas lampa), savukārt, uz gumijas plāksnītēm tiek uzlikts kompozīta materiāls, lai vēlāk nodrošinātu stabilu breketes fiksāciju uz zoba virsmas. Breketes tiek nostiprinātas uz pacienta zobiem un nogaismotas.
 • Ortodonts uz breketes uzliek lokus un nostiprina tos ar speciālām gumijām.
 • Turpmāk pacientam ik pēc sešām nedēļām jāierodas pie ortodonta, lai speciālists varētu izvērtēt notikušās izmaiņas, nomainīt gumijas un lokus, kā arī veikt nepieciešamās korekcijas. Regulāri apmeklējot ortodontu un ievērojot viņa norādījumus, ārstēšanās ilgums parasti aizņem līdz pusotram gadam.
 • Pēc tam, kad zobārsts konstatējis, ka ir izveidots pareizs sakodiens un brekešu nēsāšana vairs nav nepieciešama, pacientam tiek noteikta piemērotākā fiksējošā konstrukcija – plastmasas platīte, kape vai metālisks loks (fiksējošais reteinters). Ja ortodonts konstatē, ka nepastāv turpmāks nepareiza sakodiena veidošanās risks, pacients var izvēlēties starp izņemamo plastmasas platīti (jānēsā līdz 1 gadam, regulāri apmeklējot ortodontu kontrolei) vai kapi (jānēsā līdz pusotram gadam ar regulāru kontroli).
 • Savukārt, ja ortodonts uzskata, ka pastāv atkārtos nepareiza sakodiena veidošanās risks, aiz pacienta zobiem tiek nostiprināts speciāls metālisks loks. Tā ir neizņemama konstrukcija, ko pacients var nēsāt vairākus gadus vai pat visu mūžu, lai saglabātu fizioloģiski pareizu sakodienu un saglabātu zobu estētiskās īpašības. Arī ar metālisko fiksējošo loku regulāri jāapmeklē ortodonts situācijas kontrolei.

Zobu ekstrakcija ortodontiskajā ārstēšanā

Gadījumos, kad zobu rinda ir stipri nevienmērīga, atsevišķi zobi sakodiena defekta dēļ var būt stipri izvirzījušies ārpus zobu rindas. Šādā gadījumā pirms ortodontiskās ārstēšanas ir jāveic zobu ekstrakcija, nodrošināt pareiza sakodiena izveidošanos un estētiski pievilcīgu smaidu. Visbiežāk pirms ortodontiskās ārstēšanas nepieciešama 4. vai 5. zobu (sānu zobu) ekstrakcija abās pusēs.

Fiksējošās konstrukcijas

Pēc tam, kad ir veikta sakodiena korekcija ar breketēm, nepieciešams laiks, lai pilnībā nofiksētu fizioloģiski pareizu zobu stāvokli, tādēļ pēc brekešu nēsāšanas pacientam nepieciešams noteiktu laiku lietot speciālas fiksējošās konstrukcijas. Tās var būt gan izņemamas, gan neizņemamas. Pacientam piemērotāko fiksējošo konstrukciju un pareizu tās lietošanas režīmu nosaka ortodonts atkarībā no turpmākās prognozes par sakodiena stāvokli. Pacientam, efektīva ārstēšanās rezultāta panākšanai, ļoti svarīgi ievērot ortodonta norādījumus.

 • Metālisks loks (fiksējošais reteiners) – neizņemama fiksējošā konstrukcija, metāliska stieplīte, kas tiek nostiprināta uz zobu aizmugurējās virsmas. Atsevišķos gadījumos pastāv varbūtība, ka arī pēc brekešu nēsāšanas sakodiens var atgriezties iepriekšējā, nepareizajā stāvoklī. Ja ortodonts uzskata, ka pastāv šāda prognoze, pacientam vislabākais risinājums ir zobu fiksēšana ar metālisko loku. Metāliskais loks pastāvīgi atrodas pacienta mutes dobumā un nodrošina pareiza sakodiena saglabāšanos. Konstrukcija nav pamanāma, tā netraucē runu un nerada diskomfortu, tādēļ nepieciešamības gadījumā reteiners var palikt pacienta mutē arī visu mūžu.
 • Fiksējošā plastmasas platīte – izņemama fiksējošā konstrukcija, kas mutes dobumā stiprinās ar speciālām skavām. Parasti tiek pielietota gadījumos, kad ārstēšana ar breketēm ir nodrošinājusi pilnīgu sakodiena korekciju un nepieciešams vienīgi nofiksēt esošo, pareizo zobu sakodienu. Plastmasas platīte pacientam visbiežāk jālieto līdz vienam gadam, ievērojot regulāru platīties higiēnu (pēc ēdienreizēm jāņem ārā un jātīra ar atsevišķu zobu birsti) un regulāri apmeklējot ortodontu situācijas kontrolei. Plastmasas platīte palīdz pilnībā nofiksēt pareizo sakodiena stāvokli.
 • Fiksējošā kape – pēc pacienta izvēles plastmasas platītes vietā var lietot speciālu fiksējošo kapi. Tā, līdzīgi kā plastmasas platīte, ir izņemama un tiek pielietota, lai nofiksētu izveidojušos pareizo zobu sakodienu. Kapi pacientam parasti jālieto līdz pusotram gadam, kamēr pilnībā nofiksējas pareizais sakodiena stāvoklis. Regulāri jāveic kapes tīrīšana un jāapmeklē ortodonts situācijas kontrolei.

Svarīgi ievērot

 • Gadījumā, ja pacientam apskatē tiek konstatēti zobu bojājumi, pirms ortodontiskās ārstēšanas tiek veiktas nepieciešamās zobu labošanas procedūras, jo ortodontisko ārstēšanu drīkst veikt tikai uz veseliem zobiem.
 • Lai ortodontiskā ārstēšanās būtu pēc iespējas efektīvāka un aizņemtu īsāku laiku, ļoti svarīgi ārstēšanās laikā ievērot zobārsta-ortodonta norādījumus, kā arī regulāri ierasties vizītēs uz pārbaudi un korekciju veikšanu.
 • Nēsājot breketes un citas ortodontiskās konstrukcijas, nedrīkst aizmirst arī par regulāru zobu higiēnista apmeklējumu, jo ap papildus konstrukcijām mutes dobumā pastiprināti veidojas zobu aplikums, kas var izraisīt nopietnu zobu bojājumu rašanos.
 • Pret ortodontiskajām un fiksējošajām platītēm jāizturas saudzīgi, regulāri, divas reizes dienā iztīrot tās ar speciāli šim nolūkam paredzētu zobu birsti. Nēsājot ortodontiskās platītes, jācenšas izvairīties no pārlieku cietas pārtikas lietošanas uzturā, jo tas var veicināt platītes salūšanu.
 • Ortodontiskā ārstēšana ir diezgan ilgs un sarežģīts process, taču rezultātā pacientam tiek nodrošināta efektīva un pareiza zobu funkcionalitāte un skaists, brīnišķīgs smaids, kas ikdienā veicina pārliecību par sevi un ļauj justies pilnībā brīvi.

Ja pacientam ir sakodiena problēmas, un viņš vēlas veikt ortodontisko ārstēšanos, pirmais solis ceļā uz kvalitatīvu ārstēšanās procesu ir ortodontijas speciālista konsultācija. Dental Check-Up laikā ortodonts pārbauda pacienta zobu kopējo veselību un detalizēti izvērtē esošās sakodiena problēmas, lai nodrošinātu iespējami labāko ārstēšanās procesu un panāktu zobu sakodiena fizioloģisko un estētisko funkciju uzlabošanos.

 Konsultācija pie ortodonta

 • Pacients uz vietas klīnikā aizpilda speciālu medicīnisko lapu, kurā atzīmē informāciju par savu veselības stāvokli. Pacienta sniegtā informācija ir ļoti būtiska, lai speciālists būtu informēts par iespējamām pacienta veselības problēmām un varētu attiecīgi plānot ārstēšanas procesu, lai tas būtu drošs pacientam.
 • Sarunā ar pacientu ortodontijas speciālists noskaidro, vai ir kādas sūdzības, iespējamās veselības un zobu problēmas, kas satrauc pacientu un kas jānovērš vēl pirms ortodontiskās ārstēšanas uzsākšanas.
 • Ortodonts veic pacienta zobu apskati, fiksējot zobu veselības stāvokli, kā arī vizuāli izvērtē esošās sakodiena problēmas. 
 • Precīzākai sakodiena stāvokļa noteikšanai pacientam tiek veikts zobu panorāmas rentgena uzņēmums (ortopantomogramma).
 • Balstoties uz pacienta sniegto informāciju, zobu apskates rezultātiem un zobu panorāmas rentgena uzņēmumu, ortodontijas speciālists sastāda ārstēšanas plānu, kurā aprakstīts ortodontiskās ārstēšanās process.
 • Ārstēšanas plānu pacientam nosūtām pa epastu triju dienu laikā.

Izņemamas sakodiena korekcijas plates, kas tiek pielietotas bērnu un pusaudžu ortodontiskajā ārstēšanā, līdz brīdim, kamēr žoklis vēl nav pilnībā noformējies un nav izauguši visi pastāvīgie zobi (aptuveni līdz 14 gadu vecumam). Ar ortodontiskajām platītēm koriģē žokli vēl tā augšanas procesā, lai noformētu pareizu žokļa stāvokli un veicinātu pareiza zobu sakodiena izveidošanos. Ir daudz ortodontisko ārstniecības metožu, kurās tiek izmantotas ortodontiskās platītes un konstrukcijas. Pēc tam, kad ortodonts izvērtē konkrēto sakodiena problēmu un nosaka piemērotāko risinājumu, plates tiek izgatavotas zobu tehniskajā laboratorijā katram pacientam individuāli. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta turpmāka ārstēšana ar zobu breketēm.

Pēc tam, kad ir veikta sakodiena korekcija ar breketēm, nepieciešams laiks, lai pilnībā nofiksētu fizioloģiski pareizu zobu stāvokli, tādēļ pēc brekešu nēsāšanas pacientam nepieciešams noteiktu laiku lietot speciālas fiksējošās konstrukcijas. Tās var būt gan izņemamas, gan neizņemamas. Pacientam piemērotāko fiksējošo konstrukciju un pareizu tās lietošanas režīmu nosaka ortodonts atkarībā no turpmākās prognozes par sakodiena stāvokli. Pacientam, efektīva ārstēšanās rezultāta panākšanai, ļoti svarīgi ievērot ortodonta norādījumus.

 • Metālisks loks (fiksējošais reteiners) – neizņemama fiksējošā konstrukcija, metāliska stieplīte, kas tiek nostiprināta uz zobu aizmugurējās virsmas. Atsevišķos gadījumos pastāv varbūtība, ka arī pēc brekešu nēsāšanas sakodiens var atgriezties iepriekšējā, nepareizajā stāvoklī. Ja ortodonts uzskata, ka pastāv šāda prognoze, pacientam vislabākais risinājums ir zobu fiksēšana ar metālisko loku. Metāliskais loks pastāvīgi atrodas pacienta mutes dobumā un nodrošina pareiza sakodiena saglabāšanos. Konstrukcija nav pamanāma, tā netraucē runu un nerada diskomfortu, tādēļ nepieciešamības gadījumā reteiners var palikt pacienta mutē arī visu mūžu.

Skaista un pievilcīga smaida noslēpums ir skaisti zobi, bet tam par šķērsli bieži vien var kļūt nepareizs zobu sakodiens. Nepareizs sakodiens ir ne tikai estētisks defekts, bet tam var būt negatīva ietekme uz visa organisma funkcionēšanu, piemēram, kuņģa-zarnu trakts darbību. Mūsdienās ir kļuvis daudz vieglāk izlabot zobu sakodienu gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Pastāv vairāku brekešu veidi, bet no vestibulārajām breketēm (breketes, kuras tiek piestiprinātas priekšējai zobu virsmai) tieši safīra breketes ir estētiski vispievilcīgākās, jo tās uz zobiem ir praktiski nemanāmas. Pateicoties mūsdienīgajiem risinājumiem, safīra breketes ir arī izturīgākas nekā vizuāli līdzīgās keramikas breketes.

Safīra brekešu priekšrocības

Estētiskas

Caurspīdīgo safīra brekešu mirdzums uz zobiem atgādina dārgakmeņus, jo safīrs patiesībā arī ir dārgakmens. Rodas iespaids, ka uz zobiem ir rotas.

Caurspīdīgas un gandrīz nemanāmas

Safīra breketes atšķirībā no metāliskajām breketēm ir caurspīdīgas, jo tiek veidotas no safīra kristāliem, kā rezultātā zobu regulēšana būs neuzkrītoša un apkārtējiem gandrīz nemanāma.

Ekoloģiskas un alerģiju neizraisošas

Mākslīgais safīrs nekaitē zobiem un neizraisa alerģiju, kas var rasties nēsājot metāliskās breketes.

Komfortablas un netraucē dikcijai

Safīra breketes var kvalitatīvi izgatavot mazos izmēros – tās mutē ir gandrīz nejūtamas, pie tām ir viegli pierast un tās netraucē dikcijai.

Izturīgas

Safīra breketes ir cieši piestiprinātas pie zobiem, tāpēc brekešu konstrukcija retāk ir jāpieregulē.

Nekrāsojas no pārtikas produktiem

Tējas un kafijas cienītāji novērtēs gan safīra brekešu kvalitāti, gan arī to izturīgo krāsu, jo breketes nekrāsojas. Caurspīdīgās safīra breketes nemaina savu krāsu un nekrāsojas no ēdieniem, tāpēc droši uzturā var turpināt lietot kafiju, tēju u.c. produktus.

Safīra brekešu apkope ir līdzīga kā metālisko brekešu apkope un neprasa papildu uzmanību. Brekešu nēsāšanas laikā pacients var lietot visa veidu produktus, tomēr uzmanīgi būtu jālieto cieti produkti, piemēram, rieksti.
Pirms safīra brekešu uzlikšanas, tāpat kā pirms citu brekešu uzlikšanas, vispirms ir nepieciešams izārstēt zobu kariesu un likvidēt zobakmeni.

Ortodontiskas konstrukcijas, ar kuru palīdzību tiek izveidots pareizs zobu sakodiens. Ārstēšanas laikā ortodonts, savelkot vai atlaižot brekešu metāliskos lokus, maina brekešu spiediena spēku uz zobiem, lai sakodiena korekcija noritētu pēc iespējas efektīvāk. Breketes nav izņemamas un visu ārstēšanās laiku atrodas pacienta mutes dobumā. Atkarībā no pacienta vēlmēm, ortodontiskajā ārstēšanā var tikt izmantotas dažāda veida breketes.

 • Metāliskās breketes – viens no izturīgākajiem brekešu veidiem, taču metāliskajām breketēm trūkst estētisko īpašību, jo metāla spīdums izceļas uz zobu virsmas.
 • Keramiskās breketes – estētisks brekešu veids, jo keramiskās breketes ir baltas un neizceļas uz zobu virsmas. Taču, jāņem vērā, ka keramiskās breketes ir mazāk izturīgas nekā metāliskās, tādēļ to nēsāšanas laikā jāievēro pareizs ēšanas režīms, izvairoties no ļoti cietas pārtikas lietošanas uzturā.
Safīra breketes - Dental Art KlīnikaZelta breketes – Dental Art KlīnikaMetāla breketes – Dental Art Klīnika
 • Plastmasas breketes – līdzīgi kā keramiskās breketes, arī plastmasas breketes ir estētiski pievilcīgākas, nekā metāliskās breketes. Taču, nēsājot plastmasas breketes, jāizvēlas pareizs ēšanas režīms. Lietojot uzturā krāsainos dzērienus un pārtiku, plastmasas materiāls var nokrāsoties un izskatīties estētiski nepievilcīgi.
 • Zelta breketes – metāliskas breketes ar zelta pārklājumu. Līdzīgi kā parastās metāliskās breketes, arī apzeltītās breketes ir ļoti izturīgas, turklāt, atšķirībā no metāliskām breketēm, tās arī estētiski izskatās pievilcīgākas – kā zeltaina zobu rota.
 • Safīra breketes – estētiskākais no visiem brekešu veidiem. Tās ir caurspīdīgas un kombinācijā ar baltiem metāliskiem lokiem uz zobiem nav pamanāmas.

Sākumā nedaudz par to, kāpēc vispār nepieciešams taisnot zobus. Ja jau esat nonākuši šajā lapas sadaļā, tad noteikti jums ir savi individuāli iemesli, bet populārākie no tiem ir:

 • skaists smaids. Tas noteikti ceļ pašnovērtējumu, cilvēks sāk smaidīt daudz biežāk, jūtas brīvāk un kļūst pašpārliecinātāks.
 • ēšanas diskomforts. Zobu primārais uzdevums ir kost, plēst un saberzt pārtiku cilvēka mute. Ja neprecīza sakodiena dēļ tas kvalitatīvi nav iespējams, ēšanas procesa bauda būtiski samazinās.
 • zobu bojāšanās. Šķībs sakodiens, atkarībā no tā veida, vairāk vai mazāk ietekmē zobu veselību, jo kādā žokļa daļā zobi dilst pastiprināti, bet citā, iespējams, nemaz netiek nodarbināti.
 • veselības stāvokļa pasliktināšanās. Pirmajā brīdi tas var šķist nesaistīti, tomēr pareizam zobu sakodienam ir liela ietekme uz cilvēka kopējo veselības stāvokli. Piemēram, slikti sakošļāta pārtika ir papildus slogs kunģim.

Zobu taisnojošās kapes.

Kapes ir lieliska alternatīva tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevēlas valkāt zobu breketes.

Attiecībā pret breketēm, kapēm ir vairākas priekšrocības:

 • Kapes ir plānas un caurspīdīgas – tās principā ir nemanāmas apkārtējiem, tāpēc, ja ir nepieciešamība maksimāli diskrēti tikt pie skaista un taisna smaida, kapes ir labs risinājums.
 • Kapes ir izņemamas – tas ļauj daudz ērtāk ieturēt ēdienreizes – jūs izņemat kapes, pavakariņojat, izskalojat muti ar ūdeni un atliekat kapes atpakaļ
 • Kapes ļauj vieglāk tīrīt zobus – ja brekešu gadījumā zobu tīrīšana prasa maksimālu koncentrēšanos un rūpību, tad kapju gadījumā zobus var tīrīt kā ikdienā (pie nosacījuma, ka iepriekš ikdienā zobi tika tīrīti rūpīgi. 😊)
 • Kapes ir pašrocīgi maināmas – atkarībā no problēmas sarežģītības, ārstēšanas procesam nepieciešamas 8 līdz 24 kapes, kuras ik pa divām nedēļām ir jāmaina, ko dara pats pacients, vienkārši secīgi lietojot individuāli izgatavotās kapes. Brekešu gadījumā ir nepieciešamas vizītes, kuru laikā tiek veiktas pievilkšanas.

Trūkumi, salīdzinot ar breketēm:

 • Kapes prasa stingru disciplīnu – lai tās būtu efektīvas, kapes jāvālkā 23 stundas diennaktī – tātad visu laiku, izņemot ēdienreizes. Reizēm var rasties vilinājums mazliet ilgāk pastaigāk bez kapes, tomēr to nedrikt darīt, jo tas būtiski pagarina ārstēšanas procesu.
 • Ārstēšana ar kapēm izmaksā dārgāk nekā ar breketēm – tomēr augstākminētās priekšrocības ir ļoti būtiskas.

Ir dažādi zīmolu, kas piedāvā caurspīdīgas kapes zobu taisnošanai un, lai arī konceptuāli visi risinājumi ir līdzīgi, klīnika “Dental art” speciālisti strādā tikai ar pašiem labākajiem zīmoliem, par kuru produkta kvalitāti un efektivitāti ir pilnībā pārliecinati.

Kā norit ārstēšana ar zobu kapēm.

 

Izmaksas zobu taisnošanai ar kapēm.

Izmaksas ir atkarīgas no situācijas sarežģītības un nepieciešamā kapju skaita vēlamā rezultāta sasniegšanai. Precīzs nepieciešamo kapju skaits tiek noteikts pēc ārstēšanas plāna un vizualizācijas sastādīšanas. Jebkurā gadījumā jārēķinās, ka zobu taisnošana vienam žoklim izmaksā sākot no 750 eiro.

 

 

Pieteikt vizīti tiešsaistē ar 15 Eur atlaidi

*gadījumos, kad pacienta izdevumus 100% apmērā sedz apdrošinātājs, priekšapmaksa tiek atgriezta pēc vizītes. Lūdzu ņemt vērā, ka priekšapmaksa netiek atgriezta, ja pacients neierodas uz vīzīti, kavē to vairāk par 5 minūtēm vai atceļ vizīti mazāk kā 24 stundas pirms vizītes. Laicīgi atceltas vizītes gadījumā (ne vēlāk, kā 24 stundas pirms vizītes) nauda tiek atgriezta uz pacienta iesnieguma pamata, kurā norādīts bankas konta numurs.

! Atlaide netiek piemērota, ja izmantojat citu akciju.

pieteikt apmeklējumu

PIRKT DĀVANU KARTI

BOOK ONLINE AND RECEIVE 15 EUR OFF YOUR APPOINTMENT

*in case 100% of the treatment price is covered by patient insurance, the deposit is reimbursed after attendance. Please note that the deposit is not returned in case of failure to attend the appointment; if attendance is more than 5 minutes late; or if cancellation is requested less than 24 hours before the appointment. Upon timely cancellation (no later than 24 hours before the booked appointment time) the sum is reimbursed upon request submitted by application specifying the bank account to receive the sum.

! The discount does not apply if you use another promotion

BOOK A VISIT​

BUY GIFT CARD

Pieteikt vizīti


  REZERVĒT VIZĪTI

  Sergejs Andrijevskis

  Sergejs ir zobārsts implantologs, mūsu klīnikas īpašnieks.

  Viņš ir pabeidzis Rīgas Stradiņa universitāti, ka arī MBA studijas. Sergejs maģistra grādu zobu implantoloģijā un zobārstniecības ķirurģijā ieguva Starptautiskajā Medicīnas koledžā (IMC), Vācijā.
  Profesijā nonācu tādēļ, ka mani interesēja medicīna un zobārstniecība. Ar laiku radās arī ideja par pašam savas zobārstniecības klīnikas atvēršanu.

  Brīvajā laikā, kura man gan nav ļoti daudz, labprāt dodos skriet, apmeklēju boksa treniņus un karstās jogas nodarbības. Interesē 20. gadsimta vēsture.
  Savā darbā vados pēc principa: stomatoloģija ir ne tikai medicīna, bet arī māksla!

  Zobu implanti ir zobu aizstājēji, kad traumas vai slimības gadījumā dabīgos zobus ir nācies zaudēt pavisam. Implants ir risinājums gan viena trūkstoša zoba aizvietošanai, gan pilnīga zobu trūkuma gadījumos, turklāt, ne vienmēr nepieciešamo implantu skaits ir vienāds ar trūkstošo zobu skaitu. Piemēram trīs blakus trūkstošu zobu gadījumā nepieciešami tikai divi implanti un tiltiņs, savukārt, lai aizvietu visu augšējo 16 zobu rindu, nepieciešami tikai četri implanti un tilts, tāpēc jebkura ārstēšana obligāti ir jāuzsāk ar kosultāciju pie speciālista, lai uzzinātu vislabāko risinajumu tieši savai situācijai un diemžēl vai par laimi tā visticāmāk atšķirsies no jekbkuras citas pieredzes stāsta.

  Pieteikt vizīti


   Pieteikt vizīti


    Abdulkarims Alkadi

    Karims ir mūsu zobārsts ortodonts.

    Viņš ir pabeidzis Rīgas Stradiņa universitāti, ka arī Damaskas universitāti, kur apguva visu par ortodontiju, sakodieniem un breketēm.

    Par zobārstu kļuvu tādēļ, ka man patīk palīdzēt citiem, man patīk redzēt smaidu pacientu sejās pēc tam, kad problēma ir novērsta un viņiem nekas vairs nesāp. Savukārt pēc ortodontiskās ārstēšanas man ir prieks redzēt patiešām laimīgus pacientus, kuri ir priecīgi par sasniegto rezultātu. Kad man ir brīvs laiks un iespējas, labprāt skatos filmas un ceļoju.

    Pieteikt vizīti


     PIETEIKT VIZĪTI


      PIETEIKT VIZĪTI


       Mēs nodrošinam vides pieejamību pacientiem ar ierobežotām funkcionālām spējām.

       Veicot pierakstu mūsu klīnikā, lūdzam informēt administratoru par palīdzības nepieciešamību, un mēs priecāsimies Jums palīdzēt!
       Jūsu vajadzībām ēkā ir izvietots pacēlājs, ir arī lifts, ka arī tualete ar pietiekami plašām durvīm.

       Detalizēta informācija par pakalpojumu saņemšanu personām ar funkcionālajiem traucējumiem pa tālruniem 29207418, 67278933.

       PIETEIKT VIZĪTI

       Jogita Habeka

       Jogita ir mūsu zobārste protēziste.

       Pieteikt vizīti


        JŪLIJA CIPĻAKOVA

        Julija ir mūsu zobu higiēniste.

        Pieteikt vizīti


         PIETEIKT VIZĪTI


          VAI
          REĢISTRĒJIETIES HIGIĒNAI ONLINE

          РЕЗЕРВИРУЙТЕ ВИЗИТ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 15 ЕВРО

          *в случаях, когда расходы пациента покрываются страховщиком на 100%, предоплата возвращается после визита. Обращаем ваше внимание, что предоплату не возвращаем, если пациент не пришел на прием, опаздывает более чем на 5 минут или отменяет визит менее чем за 24 часа до визита. В случае своевременной отмены визита (не позднее, чем за 24 часа до визита) денежные средства возвращаются на основании заявления пациента, в котором указан номер банковского счета.

          !Скидка не действует, если Вы используете другую акцию.

          ЗАПИСАТЬСЯ

          ПОДАРОЧНАЯ КАРТА​

          PIETEIKT VIZITI

          rezervē vizīti tiešsaistē ar 15 eiro atlaidi

          PIRKT DĀVANU KARTI

          PIETEIKT VIZITI

          rezervē vizīti tiešsaistē ar 15 eiro atlaidi

          PIRKT DĀVANU KARTI

          PIETEIKT VIZITI

          rezervē vizīti tiešsaistē ar 15 eiro atlaidi

          PIRKT DĀVANU KARTI

          Free ‘Travel Like a True Adventurer’ E-book

          1. Pakalpojuma sniegšanas adrese un kontaktinformācija

          Zobārstniecības klīnika “Dental Art”

          Krišjāņa Barona iela 20, 2.stāvs., LV-1010, Latvija

          Phone: +371 67278933 

          E-pasts: info@dentalart.lv 

          www.dentalart.lv

          2. Rezervācijas

          Pilna mutes dobuma higiēnas rezervāciju iespējams veikt mūsu mājas lapā, tiešsaistē izvēloties kādu no rezervācijai pieejamajiem datumiem un laikiem.

          Rezervācijai pieejamie datumi un laiki ir aktuāli brīdī, kad mājas lapas lietotājs uzsāk aktivitāti mājas lapā un tie atjaunojas ar regularitāti katras 10 minūtes. Tā kā pastāv iespēja, ka mājas lapas lietotāja rezervācijai izvēlētie datumi var tikt vienlaicīgi rezervēti arī izmantojot citus reālā laikā rezervācijām paredzētos kanālus, piemēram, telefonu vai citas tiešsaistes platformas, tad situācijās, kad būs radušies dubultas rezervācijas, klīnikas administrator sazināsies ar lietotāju, lai vienotos par izmaiņām veiktajā rezervācijā. Izmaiņas rezervācijā tiks piedāvātas atkarībā no apstākļiem, un ņemot vērā brīvo laiku pieejamību.

          Uzsākot rezervācijas procesu mājas lapā, lietotājam tiek dots laiks 10 minūtes, lai pabeigtu rezervāciju.

          Rezervācija ir uzskatāma par apstiprinātu, kad lietotājs ir norēķinājies par rezervāciju, izmantojot tiešsaistes maksājumu sistēmu mājas lapā, un rezervāciju sistēmā nav radušies dubultās rezervācijas, augstāk minēto iemeslu dēļ.

          Rezervāciju iespējams atcelt jebkurā laikā.

          Rezervācijas maksu atmaksā

          • 100% apmērā – atceļot ne mazāk kā 2 nedēļas pirms rezervācijas sākuma;
          • 50% apmērā – atceļot ne mazāk kā 1 nedēļu pirms rezervācijas sākuma;

          Atceļot rezervāciju mazāk kā 1 nedēļu pirms noteiktā datuma, maksa netiek atgriezta. Maksa netiek atgriezta arī neierašanās gadījumā.

          Ja neparedzamu apstākļu dēļ, pacientu nav iespējams pieņemt paredzētajā datumā rezervācijas maksa tiek atgriezta pilnā apmērā, bez laika ierobežojuma. Šādās situācijās tiek darīts viss iespējamais, lai pacientam palīdzētu atrast citu laiku procedūrai.

          3. Maksājumi

          Maksa par rezervāciju jāveic 10 eiro apmērā, kas ir daļa no gala summas, kas norādīta kā maksa par pakalpojumu jau pēc 10 eiro atlaides, kas piemērota par rezervācijas veikšanu tiešsaistē.

          Maksājumu iespējams veikt ar maksājumu karti rezervācijas laikā mājas lapā.

          Rezervācijas maksas atgriešana, gadījumā, ja rezervacija tiek atcelta saskaņā ar punktu 2, var aizņemt līdz pat 30 dienām, taču vairums maksājumu nepārsniegs 10 darba dienas no rezervācijas atcelšanas brīža.

          Mūsu mājas lapa izmanto digitālās drošības sertifikātu SSL (Secure Socket Layer), kas nodrošina lietotāja datu drošību un konfidencialitāti.

          Uzmanību: Ja maksājuma laikā rodas tehniskas problēmas un lietotājam netiek piedāvāta iespējam maksāt ar karti, lūgums rezervācijai izmantot citu e-pastu vai mēģināt veikt rezervāciju no citas ierīces.

          4. Privātuma politika un sīkdatnes

          SIA “Dental Art” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

          • SIA “Dental Art” zobārstniecības klīnikas un/vai interneta vietnes  www.dentalart.lv apmeklēšanas laikā SIA “Dental Art” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
           1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un e-pasta adrese)  ārstniecības procesa nodrošināšanai un ārtstniecības pakalpojuma kvalitātes kontrolei.
           1.2. par interneta vietnes www.dentalart.lv apmeklējumu informācija tiek iegūta arī netiešā veidā, piemēram: izmantojot sīkdatnes un/vai citus tehniskus līdzekļus. Šīs darbības mērķis ir uzraudzīt un nodrošināt labāku www.dentalart.lv izmantošanu un attīstību.
          • Personas datus SIA “Dental Art” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot personas datus, SIA “Dental Art” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
          • Izmantojot zobārstniecības klīnikas “Dental Art” pakalpojumus, Klients/Pacients piekrīt un atļauj SIA “Dental Art” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus, kurus Klients sniedz SIA “Dental Art”, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
           3.1 datu apstrāde ir nepieciešama ārstniecības procesa nodrošināšanai;
           3.2 dati ir nepieciešami Klienta/Pacienta identificēšanai un uzskaitei;
           3.3 dati ir nepieciešami saziņai un informēšanai (epasta un/ vai īsziņas sūtīšanai);
           3.4 dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet darījuma – ārstniecības procesa un tā nodrošināšanas.
          • SIA “Dental Art” nodrošina Klientu/Pacientu personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām atbilstoši tam, kā to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, tai skaitā arī ārstniecības iestādei saistošie LR normatīvie akti.
          • Klientam/Pacientam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Klients/Pacients jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu. SIA “Dental Art” apņemas izpildīt šo Klienta prasību tādā apjomā, kamēr tā nav pretrunā ar ārstniecības iestādes darbību regulējošiem LR normatīvajiem aktiem.
          • Klientam/Pacientam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju par to, kādi Klienta/Pacienta personas dati SIA “Dental Art” rīcībā.
          • Klientu/Pacientu personas dati tiks glabāti ne ilgāk par termiņu, ko nosaka normatīvo aktu prasības.

          Google, viens no mūsu trešo personu reklāmdevējiem, var pievienot sīkfailus, lai radītu attiecīgās reklāmas, balstoties uz jūsu vēlmēm un jūsu apmeklējumu mūsu mājas lapā un citās vietnēs internetā. Jūs varat izvēlēties atteikties no Google sīkdatņu izmantošanu, apmeklējot Google reklāmas un satura tīkla privātuma politiku.

          Tas pats ir attiecināms arī uz Facebook. Facebook var pievienot sīkfailus, lai rādītu attiecīgās reklāmas, balstoties uz jūsu vēlmēm un jūsu apmeklējumu mūsu mājas lapā un citās vietnēs internetā. Jūs varat uzzināt vairāk par Facebook pielietotajām tehnoloģijām vai aizliegt Facebook izmantot sīkfailus sadaļā Konfidencialitāte.

          Mūsu jaunumu lapa vienmēr iekļaus saiti, lai atteiktos no jaunumu saņemšanas. Līdzko jūs būsiet attiecies no jaunumu saņemšanas jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu e-pastu saraksta, kas tiek lietots jaunumu saņemšanai.

          Pieteikt vizīti


           SEMJONS GREDITORS

           Pieteikt vizīti


            Pieteikt vizīti


             Kristīne Zatirka

             Pieteikt vizīti


              PIETEIKT VIZITI

              rezervē vizīti tiešsaistē ar 15 eiro atlaidi

              PIRKT DĀVANU KARTI

              ЗАПИШИСЬ СЕЙЧАС